A profesora da USC e integrante do Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) Dolores Cortina foi elixida coordinadora do experimento R3B, unha das colaboracións científicas máis importantes do centro de investigación FAIR dedicada ao estudo da estrutura nuclear e o funcionamento das estrelas. Cortina terá entre as súas responsabilidades dirixir a posta en funcionamento deste experimento a partir de 2018, liderando unha colaboración na que participan 230 investigadores de 15 países.

R3B (acrónimo de ‘ Reaccións con Feixes Relativistas Radioactivos) é un dispositivo experimental avanzado e versátil que se atopa actualmente en construción. Utilizando partículas radioactivas a velocidades próximas ás da luz, permitirá desenvolver un amplo programa de investigación que abordará cuestiones cruciais para a física nuclear, como o estudo de propiedades fundamentais dos núcleos atómicos e da forza responsable de unir os protóns e neutróns que os forman, así como de reproducir as reaccións que teñen lugar nas estrelas e que son responsables de xerar a súa enerxía e crear os elementos presentes no Universo.

Vista aérea do futuro emplazamento do FAIR en Darmstadt (Alemaña). Foto: GSI/FAIR.

Vista aérea do futuro emplazamento do FAIR en Darmstadt (Alemaña). Foto: GSI/FAIR.

Varios centros de investigación do CSIC, a UVigo e a USC participan neste experimento dende o seu inicio, centrándose na construción dun dos seus compoñentes, o calorímetro Califa, onde se mide a enerxía das partículas que se estudan en R3B. Dolores Cortina é responsable tamén do deseño e construción de Califa, outro dos fitos dunha traxectoria que lle valeu coordinar agora a fase final da construción de todo o experimento, cuxo custe total ascende a aproximadamente 25 millóns de euros.

Entre as novas responsabilidades da profesora Cortina está a de conducir á colaboración internacional do experimento R3B ata a operación completa de FAIR, o novo centro de investigación en física nuclear que se constrúe nas lindes do complexo GSI en Darmstadt (Alemaña). Esta operación comezará en 2018 coa realización dos primeiros experimentos da súa Fase 0 en GSI, algúns dos cales liderará o equipo da Universidade de Santiago de Compostela da profesora Cortina.