Ciencia e sociedade hoxe

Desde a súa aparición sobre a faciana da terra e ata o momento actual, sempre, o ser humano mantivo unha relación connatural e obrigada co resto da natureza da que forma parte. É a relación que un ser intelixente e libre, capaz de actuar en contra dos seus propios...